צילום אילוסטרציה: אישה מחזיקה כוס משקה וטלפון סלולרי.

Please contact us by WhatsApp, telephone or email with any questions. 

+972-54-6442060

Pelvic Floor

Reconstruction Center

Azrieli Rishonim Tower 

5th floor, Roi Clinics 

2 Sderot Nim, Rishon le-Zion

Members of all health insurance plans are welcome